Špeciálne kľúčové služby- zjednotenie vložiek na spločný kľúč
- systémy hlavného a generálneho kľúča SHGK
- výroba vložiek podľa kľúča
- výroba kľúčov podľa zámku
- montáž zámkov a kovaní
- oprava opotrebovaných vložiek
- núdzové otváranie dverí