Podmienky zapožičania strojov

                        <o :p></o>

Nájdete nás na adrese: Železiarstvo Barláš, Lipová 1, Humenné               <o :p></o>

 

Otváracie hodiny:                <o :p></o>

Pondelok – Piatok 7.00 – 17.00<o :p></o>

Sobota 8.00 – 12.00<o :p></o>

                        <o :p></o>

Stroje si môžete zarezervovať osobne alebo telefonicky na číslach:

057 7783009, 0905 382 795.              <o :p></o>

                        <o :p></o>

Stroj vám bude zapožičaný po splnení týchto jednoduchých podmienok:                       <o :p></o>

- predloženie dokladu totožnosti             <o :p></o>

- zloženie vratnej finančnej zálohy v určenej výške za konkrétny stroj                  <o :p></o>

- podpísanie zmluvy o prenájme             <o :p></o>

                        <o :p></o>

Vždy máme k dispozícii viac druhov a kusov strojov. Vyberte si čo práve k Vašej práci potrebujete.