Konzervačné látkyPROSTRIEDKY NA OCHRANU KAMEŇA, MURIVA, OMIETOK , DREVA

Pol.

Druh

Balenie

IW2902

Wacker IW 290 – hydrofobizačný prostriedok na kameň

2 kg

 

 

 

IFEST

Wacker IFEST OH - spevňovač kameňa 100%

2,5 kg

10 kg

 

 

 

130

Solakryl BT 55 – riediteľný v toluéne- akrylátová živica na reštaurovanie a konzervovanie dreva

5 kg

 

 

 

131 

Solakryl BMX – riedený v xyléne- akrylátová živica na betón, drevo

5 kg

 

 

 

 

Lignofix I-PROFI-OH na likvidaciu hmyzu v drevených starožitných predmetoch na liehovej báze

0,4 kg

 

 

 

101

Lingofix TOP Profi -proti drevokaz.hmyzu,hubám-koncentrát-riedenie vodou

1 kg

 

 

 

87035

Beva 371  granulát – lepidlo na opravu  plátna

1,65 kg

 

 

 

136

Sokrat 2802 A – akrylátová penetrácia

1 kg