Fakturačná adresa
Adresa dodania (Ak je iná ako fakturačná)